Maps: 1893 - 1921 German & Austro-Hungarian Topographical Maps
H17 Dorbiany
J17 Salanty
K17 Siady
L17 Wieksznie
M17 Kurszany
N17 Janiszki
Q17 Ponedele
R17 Oknissta
K18 Telsze
L18 Lukniki
K19 Retowo
L19 Worny
L20 Skaudwile
M19 Kielmy
M20 Rossienie
O19 Krakinow
P18 Pompiany
Q18 Kupischki
R18 Rakischki
S18 Illuksst
Q19 Onikschty
1911 Wilkomierz
(Ukmergė)
R19 Uschpol
S19 Nowo-Alexandrowsk
N20 Kroki
O20 Kiejdany
P20 Wilkomierz
Q20 Kowarsk
S20 Lyngmjany
M21 Wileny
N21 Wilki
O21 Janow a.Wilia
P21 Gielwany
Q21 Pozelwa
R21 Maljaty
S21 Swenzjany
T21 Goduzischki
Kriegsausgabe
N22 Szapjeshischki
O22 Kowno
P22 Koszedary
Q22 Mejszagola
R22 Niemenczyn
S22 Michalischki
T22 Swir
M23 Wylkowyszki
N23 Marjampol
O23 Preny
P23 Sumiliszki
Q23 Wilna
R23 Miedniki
S23 Wornjany
T23 Iza
U20 Kosjany
M24 Kalwarja
M25 Suwalki
M26 Augustow
N27 Grodno-West
N24 Simno
O24 Olita
P24 Orany
Q24 Olkieniki
R24 Wielkie Soleczniki
S24 Oschmiana
(Oszmiana)
T24 Smorgon
O25 Merecz
German topographical maps (a full set of the area is
about 470 sheets), based on late 19th and early
20th century Russian maps, for most of (but not all
of)  Lithuania: the thumbnails on the right are keyed
to the map below. When I find the missing maps, I
will add them to this page.
Mostly from mapywig.org
P25 Przelaje
Q25 Ejszyszki
R25 Lipniszki
N26 Szopotzkin
O26 Porjetschje
P26 Nowy Dwor
Q26 Lida
R26 Iwje
O27 Grodno-Ost
P27 Ostryna
Q27 Bielica
1916 "KOWNO" German
topographical map,
1:25,000. "Nur for
Dienstgebrauch!"
(Only
for Official Use!")
Created
during the occupation of
Kaunas during WWI.
From
http://english.mapywig.org/
H     J     K      L     M     N     O      P      Q     R      S      T     U
H       J       K      L      M      N      O      P      Q       R      S       T      U
H17
J17
K17
L17
M17
N17
Q17
R17
K18
L18
P18
Q18
R18
S18
K19
L19
M19
O19
Q19
R19
S19
L20
M20
N20
O20
P20
Q20
S20
M21
N21
O21
P21
Q21
R21
S21
T21
N22
O22
P22
Q22
R22
S22
T22
M23
N23
O23
P23
Q23
R23
S23
T23
U20
M24
N24
O24
P24
Q24
R24
S24
T24
M25
O25
P25
Q25
R25
M26
N26
O26
P26
Q26
R26
N27
O27
P27
Q27
1915  Abt. d. Kgl.
Preuss.
Landesaufnahme
1913: "Memel."
1:200000. From
"Topogr. Ubersichts-
karte des Deutsches
Reiches."
From
www.mapywig.org
Topo maps along 53 degrees latitude,
covering the Russian Empire guberniyas of
Lomza, Grodno, and western Minsk.  
From
www.lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres
1900: "Lomza"                                  1914: "Bialystok"                                1894-1914: "Vavkaviszk"              1894-1914: "Szlonyim"                   1914: "Navahrudak"                         1891: "Szluck"
Lomza guberniya                            Grodno guberniya                            
 (Wolkowysk) Grodno g.                 (Slonim) Grodno g.                            (Novogrudok) Minsk g.                    (Slutsk) Minsk guberniya
J18 Korciany
J18
J20 Heydekrug
J20
K 20 Tauroggen
K20
1893 - 1914 "Übersichts Karte von Mitteleuropa" 1: 300 000."Herausgegeben von der Kartogr. Abteilung der Kgl. Preuss. Landesaufnahme." General Maps of Central Europe, a series which was continued after WWI, and during WWI morphed into Europa,
Mitteleuropa, Nordeurupa and Osteuropa variants.   
From www.maps.vlasenko.net
1897 - 1921 "Karte des westlichen Russlands" 1:100,000 Kartographische Abtheilung d. Konigl. Preuss. Landes -Aufname."
1891 - 1914 3rd Military Map Survey, Austria- Hungary: "Central Europe." 1:200 000
1893 Wilna
1894 Dünamünde
(Daugavgrīva, Riga)
1894 Windau
(Ventspils)
L24 Wisztyniec
(Vištytis)
L24
L25 Marggrobowa
- Filipów
L25
1899 Kowno
1894 Dwinsk
(Dünaburg)
1896 Wilejka
(Belarus)
L23 Stalluponen-
(Virbalis)
1900 Grodno
1913 Libau
L23
N25 Sejny
N25
1897 Walk
L22 Pillkallen
L22
M27 Suchowola
M27
M22 Schirwindt-
Władysławów
M22
R 20 Uciana
R 20
M18 Szawle
M18
L26 Lyck - Raczki
L26
N18 Szadów
N18
N19 Beisagola
N19
T17 Wyschki
T18 Dünaburg
T19 Dryświaty
T17
T18
T19
T20
T20 Widsy