Environmental Map Award:
In mid-2019 I decided to sponsor a yearly cash award of 500 Euros, to be given to a resident of Lithuania, for the
best environmental-themed map  depicting a problem in Lithuania, a map whose dissemination I  hope will raise
awareness and a drive for remediation. I presented the first award on November 22, 2019, in Vilnius, Lithuania,  
at the yearly CartoCon of the
Lithuanian Cartographic Society, of which I am a member. The winning  
presentation for 2019 was by
Danas Augutis of the Lithuanian Nature Fund (Lietuvos gamtos fondas),
analyzing trees in Kaunas Oak Forest, and proposing treatment and maintenance to keep the trees in good shape.

As Danas said in his application:
(Translated to English)
"Kaunas Oak Forest (is probably the only broadleaf forest of this size in Europe, surrounded by the city. The  
main value of the park is the mature oaks, which delight park visitors and are an important habitat for rare   
and endangered organisms included in Lithuania’s Red Book of endangered species. However, every year some
old trees die in the oak tree due to age, human activity or poor maintenance.

"In the summer of 2019 the Lithuanian Nature Foundation evaluated the condition of old trees in Kaunas Oak.  
This study is the first comprehensive ecological assessment of the condition of old trees, where most of the trees
in the park have been described, their condition and conservation work according to a unified methodology.
Almost 500 oak trees, linden trees and other trees growing in Kaunas oak have been described. This series of
maps summarizes information collected during research on old trees in the park. Its purpose is to clearly and
clearly represent the collected information about the trees, their condition, and the maintenance work required.

"The series of maps will be used to plan the management of the oak trees and to inform the public about  
valuable trees and their condition. The maps are presented in a presentation format for conferences, seminars  
or  workshops. The maps have been prepared as part of the project "Creating an ecological network for mature
tree dependent organisms." Taking care of old trees will save many endangered species of animals, plants and
fungi!"

(In the original Lithuanian):
"Kauno ąžuolynas – bene vienintelis Europoje tokio dydžio plačialapių miškas, žaliuojantis miesto apsuptyje.
Pagrindinė parko vertybė – brandūs ąžuolai, kurie džiugina parko lankytojus ir yra svarbi buveinė retiems ir
nykstantiems organizmams, įrašytiems į Raudonąją knygą. Vis dėl to, kasmet dėl amžiaus, žmogaus veiklos ar
blogos priežiūros ąžuolyne žūsta po keletą senųjų medžių.

"2019 m. vasarą Lietuvos gamtos fondas vertino senųjų medžių būklę Kauno ąžuolyne. Ši studija - pirmas
išsamus ekologinis senųjų medžių būklės įvertinimas, kai pagal vieningą metodiką aprašyta didžioji  dalis  
parko medžių, įvertinta jų būklė bei išsaugojimui reikalingi darbai. Iš viso aprašyti beveik 500 ąžuolyne
augančių senųjų ąžuolų, liepų ir kitų medžių.  Ši žemėlapių serija apibendrina tyrimų metu surinktą  
informaciją apie senuosius parko medžius. Jos tikslas – suprantamai ir aiškiai pavaizduoti surinktą  
informaciją apie medžius, jų būklę, reikalingus tvarkymo darbus.  Žemėlapių serija bus naudojama     
planuojant ąžuolyno medžių tvarkymo darbus bei informuojant visuomenę apie vertingus medžius ir jų būklę.

"Žemėlapiai pateikti prezentacijos formatu, skirtu konferencijoms, seminarams ar pasitarimams. Žemėlapiai
paruošti įgyvendinat projektą „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams  
sukūrimas“ (LIFE16 NAT/LT/000701). Rūpindamiesi senais medžiais išsaugosime daugybę nykstančių   
gyvūnų, augalų ir grybų rūšių!"
The winning presentation for 2019:  "Kauno ąžuolyno medžių būklė ir tvarkymo galimybės."
The audience for the 2019 CartoCon.
Andrew Kapochunas is in the middle of the
first row, in the white shirt.
Presentation of the map award.
Andrew Kapochunas and Professor/
Cartographer Giedrė Beconytė
Danas Augutis and Professor/
Cartographer Giedrė Beconytė of the LKD
Danas Augutis accepting the award
Link to announcement of the award in outside media here.